Par mums


Ērģeļu kultūra Latvijā ir ar senām un stabilām tradīcijām. Augsti kvalificēti pasniedzēji, aktīva koncertdarbība, kurā iesaistās ne tikai nopelniem bagātie mākslinieki , bet arī studējošie – gūstot jaunu pieredzi un paaugstinot savu profesionālo līmeni. Šī ir labvēlīga vide jaunu talantu izaugsmei. Piemēru rāda Tālivaldis Deksnis, Vita Kalnciema, Larisa Bulava, Iveta Apkalna, Kristīne Adamaite, Ilze un Aigars Reiņi, Iveta un Janis Pelšes un daudzi citi latviešu ērģelnieki, kas aktīvi koncertē ne tikai Latvijā , bet arī ārpus tās. Šīs kultūras aktivitātes ir iespējams baudīt Rīgā, Liepājā, Cēsīs, Valmierā. Latgales klausītājiem ērģeļu mūzikas koncerti ir bijuši reti pieejami, taču nu jau vairākus gadus arī Latgale var lepoties ar kvalitatīviem ērģeļmūzikas koncertiem. Festivāls šo gadu laikā ir pieskandinājis Rēzeknes, Aglonas, Daugavpils, Krāslavas, Līksnas, Kārsavas, Rogovkas, Viļakas, Stirnienes, Barkavas, Gulbenes, Prezmas, Pušas, Riebiņu baznīcas. Daudzi instrumenti līdz šim tika izmantoti tikai dievkalpojuma vajadzībām. Tas nozīmē – netika pilnībā atklātas instrumenta iespējas, nenotika regulārā apkope. Pateicoties projektam Latgales ērģeļu dienas, situācija jau ir krietni uzlabojusies - baznīcās, kurās notiek koncerti, parasti tiek veikta ērģeļu skaņošana un remonts, ir savākti ziedojumi ērģeļu uzturēšanas vajadzībām vairākās baznīcās, notiek vēsturisko instrumentu izpēte un ir cerības uz to restaurāciju. Koncertos muzicē ērģelnieki, kuru dzimtā puse un saknes ir Latgale - tuviniekiem nav jābrauc uz Rīgu vai citām vietām, lai dzirdētu savu cilvēku muzicēšanu augstākajā kvalitātē. Ērģelniekiem ir iespēja savai dzimtenei dot skaistāko, ko viņi prot - mūziku! Festivāls šo gadu laikā ir iemantojis klausītāju cieņu un mīlestību. Uz koncertiem cilvēki brauc ne tikai no tuvākiem novadiem, bet arī no Liepājas, Rīgas, Maskavas. Tas liecina, ka pasākums ir gaidīts un tā apmeklējums tiek plānots laicīgi. Koncerti Latgales baznīcās ļauj redzēt (video projekcijā) un dzirdēt labākos no jaunajiem Latgales ērģelniekiem, kā arī apmeklēt Īpašo viesu koncertu, kur uzstājas pazīstamie Latvijas mākslinieki. Esam priecīgi, ka šo gadu laikā klausītajiem bija iespēja baudīt izcilo mūziķu koncertus: 2012. gadā uzstājās  Ieva Parša (Lielā mūzikas balva 2008), 2013. notika Eiropā ļoti pieprasītās latviešu ērģelnieces Ivetas Apkalnas (Lielā mūzikas balva 2003, divas ECHO Klassik balvas) solo koncerts. 2014. gadā uzstājās Kristīne Adamaite ( Lielā mūzikas balva 2014) un Artis Sīmanis. 2015. gadā Festivāla koncertos muzicēja tādi mūziķi kā – Ilona Bagele ( mecosoprāns, Lielā mūzikas balva 2012), pasaulē pazīstama klavesīniste Ieva Saliete, Eiropā atzīta baroka čelliste Ilze Grudule, prof. Talivaldis Deksnis, Žoržs Siknsa, Edīte Alpe, dziesminieks Haralds Sīmanis un daudzi citi. Īpaša uzmanība ir pievērsta arī koncertu programmu koncepcijai, radot jaunas tembrālas krāsas un atklājot ērģeļu plašās iespējas gan solo repertuārā, gan arī kamermūzikā, spēlējot kopā ar klavesīnu, kokli, akordeonu vai pavadot solistus. Latgales Ērģeļu dienas rūpējas arī par jauno ērģelnieku izaugsmes iespējām. Mūzikas vidusskolu audzēkņiem ir rezervēts viens koncerts – tā ir iespēja uzstāties plašas auditorijas priekšā, iepazīt jaunu instrumentu un apliecināt savus spēkus, kā arī gūt jaunu motivāciju turpmākam darbam. Sākot ar 2016. gadu šo koncertu papildinās arī audzēkņi no Aglonas bazilikas Kora skolas un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, kur šogad ir atvērta jauna izglītības programma - Ērģeļspēle. Tātad, notiek arī ērģeļmūzikas aktualizēšana  Latgales skolās. Festivāla organizatori, sadarbībā ar Ivaru un Anitu Gaidēm ir nodibinājuši Vecināšanas Balvu jaunajam ērģelniekam, kura tiek pasniegta katru gadu. Visi iepriekšējo gadu laureāti veiksmīgi iestājās un turpina mācības J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Festivāls turpina augt un attīstīties. Ir ļoti daudz radošu ideju turpmākajiem gadiem un organizatoru komanda cer visu īstenot arvien labākā kvalitātē.


 

Latvian