TAUSTIŅINSTRUMENTU PARĀDE AGLONĀ

      Festivāla finansiālie atbalstītāji:

VKKF, Latgales reģīona attīstības aģentūra, Valsts meži, Rēzeknes-Aglonas diecēzes baznīcas, Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs, Varakļānu, Riebiņu, Aglonas, Viļakas, Kārsavas, Rēzeknes, Nautrēnu novadu domes, Biedrība Jauniešu mūzikas studija, SIA Goldbrands, Z/s Sābri, RESTAURANT-CAFE – Gords, Rositten.

Aldis Kise, Gunta Šmaukstele, Andris Baltacis, Guna Kise, Ieva Saliete
Guna Kise, Aldis Kise, Gunta Šmaukstele, Ieva Saliete, Jacinta Ciganoviča