Noslēdzies piektais Latgales ērģeļdienu festivāls

 

Ar noslēguma koncertu Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē un Latgales ērģeļdienu veicināšanas balvas pasniegšanu ir izskanējis piektais Latgales ērģeļdienu festivāls, kura ietvaros tika vākti ziedojumi Prezmas baznīcas vēsturisko ērģeļu restaurācijai.

No 20.jūnija līdz 29.jūnijam ikvienam ērģeļu mūzikas cienītājam bija iespēja apmeklēt kādu no sešiem koncertiem dažādos Latgales reģiona dievnamos – Rēzeknē, Aglonā, Barkavā, Līksā un Kārsavā.

Festivālā uzstājās ērģelnieki: Kristīne Adamaite, Diāna Jaunzeme, Ilona Birģele, Iveta Pelše, Jānis Pelše, Larisa Carjkova, Jacinta Ciganoviča,  Guna Kise, Daugavpils Mūzikas vidusskolas un J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi kopā ar vokālo pedagoģi Ingrīdu Balodi, Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi savas skolotājas Teresijas Pelšas vadībā, kā arī solisti - nopelniem bagātie saksofonisti Artis Sīmanis un Arvidas Kazlauskas. Festivāla noslēgumā uzstājās Aglonas bazilikas jauktais koris Assumpta, diriģente Ieva Lazdāne.

Trijos koncertos ar video projekcijas palīdzību varēja redzēt ērģelnieku spēli tuvplānā. Pēc koncertiem klausītāji ar lielu interesi vēroja instrumentu demonstrējumus, uzdoeva jautājumus ērģelniekiem un izmēģināja  savus spēkus, iejūtoties ērģelnieka vietā!

Latgales ērģeļdienu festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēli uz īstām stabuļu ērģelēm, vākt ziedojumus Latgales dievnamos esošo instrumentu uzturēšanai, apkopei un restaurācijai, kā arī atbalstīt jaunos Latgales reģiona ērģelniekus. Piecu gadu laikā ir sperti vairāki soļi tam pretī- ērģeles Latgales kultūras dzīvē ieskanās arvien skaļāk un daudzbalsīgāk, pasniegtas piecas veicināšanas balvas jaunajiem ērģelniekiem, kā arī par savāktajiem ziedojumiem ir veikta ērģeļu ekspertīze Pasienes baznīcas vēsturiskajām ērģelēm, iegādāts un nomainīts motors Prezmas baznīcas instrumentam, savākti līdzekļi Višķu baznīcas ērģeļu apkopei.

 Šogad savāktie līdzekļi jau ir nodoti (priesterim Pāvelam Zeiļam) Prezmas baznīcas Sv.Apustuļa Sīmaņa un Jūdas draudzes baznīcas 18.gs. ērģelēm. Tās ir vienīgās baroka ērģeles Latgalē, kuras vēl skan. Ar nožēlu jāatzīst ka neviens no šo ērģeļu reģistriem nav bez defektiem,  tāpēc tā izmantošana dievkalpojumos reizēm ir apgrūtinoša. Tāpat tam nepieciešami plašāki intonēšanas darbi un klaviatūras taustiņu maiņa. Tās restaurējot Latgale atgutu vienu baroka pērli, kurai ērģelnieki noteikti atrastu pielietojumu.

Festivālu kopumā apmeklēja vairāk kā 500 klausītāji, kas saziedoja kopumā aptuveni tikpat lielu naudas summu. Tas liek secināt, ka ziedošanas kultūra plānveida darbiem Latgalē nav izplatīta, jo akūtas nepieciešamības apstākļos cilvēki daudz apzinīgāk ir gatavi sniegt palīdzīgu roku. Tas vēlreiz pierāda festivāla mērķa svarīgumu – informēt vietējos cilvēkus par to cik vērtīgi instrumenti ir viņu tuvējā dievnamā un cik svarīgi ir par tiem pienācīgi rūpēties. Savukārt festivāla ietvaros savāktais ziedojuma mērķis ir kalpot par stimulu citām uz kopēju mēŗki vērstām darbībām, kuras festivāla organizatori savu iespēju robežās ir gatavi atbalstīt.

Zīmīgi, ka festivāla noslēguma koncertu atklāja pirmās Latgales ērģeļu dienu festivāla veicināšanas balvas ieguvēja Baiba Betlere. Noslēgumā festivāla īpašie viesi Kristīne Adamaite un Artis Sīmanis pasniedza balvu šī gada laureātei- Laurai Reksnei.

 

Latvian