Latgales ērģeļu dienas 2014!

Ik gadu arvien skaļāk un daudzbalsīgāk Latgales kultūras dzīvē ieskanas ērģeles!  

Arī šogad, tradicionāli no 20.jūnija līdz 29.junijam ar koncertiem vairākās Latgales katoļu baznīcās norisināsies piektaisLatgales ērģeļu dienu festivāls. Festivāla mērķis ir popularizēt ērģeļspēles kultūru un latviešu ērģeļmākslu, kā arī atbalstīt ērģeļu uzturēšanu un apkopi.

Latgales ērģeļu dienas ir iecerēts kā labdarības pasākums - ieeja visos koncertos būs par ziedojumiem.  Šogad visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Prezmas baznīcā esošo ērģeļu atjaunošanai. Latgalē ir ļoti daudz instrumentu ar savu unikālu vēsturi un skanējumu, taču daudziem no tiem ir nepieciešama restaurācija.

Festivāla programma ir ļoti plaša un interesanta  - no baroka laika mūzikas līdz mūsdienu skaņu ainavām. Instrumentu karalis - ērģeles - parādīs sevi ne tikai kā solo instruments, bet arī iejūtīgs ansambļu dalībnieks, smalks kora pavadītājs.  Ērģeļu stabuļu daudzveidīgais skanējums veidos impresionistiskās krāsas, savījoties kopā ar saksofonam raksturīgo tembru  un vokālo balsu maigo kolorītu.

Festivāls būs ne tikai baudījums ausīm, bet arī acīm! Katrā koncertā būs iespēja vērot mākslinieku priekšnesumu ar video proekcijas palīdzību. Klausītaji varēs vērot ērģelnieka spēli, asistenta darbu, roku un kāju deju un taustiņiem. Turpinot tradīciju , redzēto varēsiet apgūt arī praktiski darbojoties pie ērģelēm - pēc koncerta notiks instrumentu demonstrējumi un nelielas meistarklases interesentiem!

Liels prieks par atsaucību mākslinieku vidū. Šogad mūsu īpašie viesi ir Kristīne Adamaite un Artis Sīmanis, kā arī spožais saksofonists Arvydas Kazlauskas ( Lietuva/Latvija). Zīmīgi, ka visos koncertos muzicēs jauni un talantīgi mūziķi, kuru dzimtā puse ir tieši Latgale - Diāna Jaunzeme, Ilona Birģele, Iveta Pelše, Jānis Pelše, Larisa Carjkova, Jacinta Ciganoviča, Guna Kise, Baiba Betlere, Laura Struķe,Daugavpils Mūzikas vidusskolas un J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi, Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Festivāla noslēgumā uzstāsies Aglonas bazilikas jauktais koris Assumpta, diriģente Ieva Lazdāne.

 

Latvian