Koklētāju ansamblis

Koncertorganizācijas „AVE SOL” koklētāju ansamblis „CANTATA” dibināts 2010.gadā. Tajā ir apvienojušās Rīgas P.Jurjāna mūzikas skolas absolventes un audzēknes, kuras mācību laikā ir kļuvušas par dažādu Latvijas un starptautisku konkursu un festivālu laureātēm gan kā solistes, gan kā ansambļa dalībnieces.
 

K/a nosaukums CANTATA (tulkojumā apburts) lieliski raksturo visas ansambļa dalībnieces – tajā muzicē ar kokli, mūziku un jaunības degsmi apburtas jaunietes, kuras vieno vēlme mūzikas brīnumu radīt un izdzīvot kopā.

 

CANTATA savā neilgajā pastāvēšanas laikā ir piedalījies vairākos festivālos (piem.„Gaismas ceļā”, ” Kokļu dienas Jūrmalā”, „Baltā nakts”) un koncertos, uzstājoties gan apvienotā koklētāju ansambļa sastāvā, gan sniedzot solo priekšnesumus, kā arī publikai piedāvājis vairākus solo koncertus (koncertprogrammas „Gaišā mūzika”, „Deja mūzikā”, „Ziemassvētku mirdzumā”). 2012.gadā ansamblis pārstāvēja Rīgas pilsētu Hanzas dienās un Pilsētas svētkos Pleskavā (Krievija), savukārt 2013.gada augustā, sniedzot solo koncertu, kolektīvs pārstāvēja Latviju Pori tautas mūzikas festivālā Somijā.

Latvijas koklētāju ansambļu skatēs CANTATA atkārtoti ir ieguvis I pakāpes diplomus (2011.,2012.), XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV deju svētku kokļu ansambļu konkursā ieguvis 1.vietu (2013.) un 3.Starptautiskajā P.Stepuļa kameransambļu konkursā Lietuvā ir ieguvis 1.vietu (2013.).

CANTATA repertuāru veido gan latviešu tautas mūzikas apdares, gan dažādu laikmetu un stilu mūzikas pārlikumi koklētāju ansamblim.

Ansamblī muzicē Dārta Zelma Skrastiņa, Līga Griķe, Madara Ivanovska, Katrīna Anna Skrastiņa un Sabīne Ādamsone.

Mākslinieciskā vadītāja Anda Eglīte