Atskats uz 6. Latgales ērģeļu dienām

Jau sesto gadu pēc kārtas kvalitatīvi ērģeļmūzikas koncerti pieskandināja Latgales baznīcas!

Naktskoncerts Stirnienē pārsteidza ar plašo, daudzveidīgo repertuāru no Ilzes Grudules baroka čella līdz pat fantastiskajai aurai, ko radīja dziesminieks Haralds Sīmanis. Te gribās teikt - ne instruments spēlēja, ne balss dziedāja, bet gan dvēsele skanēja...

Dzirdēt ilggadējo mūzikas pedagogu, ērģeļu restauratoru un pasaulslaveno ērģelnieku profesoru Tālivaldi Deksni pie ērģelēm parasti var gan Doma baznīcā, gan daudzās Eiropas valstīs. Šogad viņš skandināja Kārsavas ērģeles. Kā arī visdziļākās garīgās stīgas aizsniedza Žorža Sisknas balss ērģeļu pavadījumā.

Aglonas bazilikā notika mūzikas kultūrā nebijis koncerts - četrus taustiņinstrumentus apvienoja Guna Kise (ērģeles), Ieva Saliete (klavesīns), Gunta Šmaukstele (klavieres), Aldis Kise (akordeons). Ērģeles ar klavesīnu satikās barokā, ar klavierēm - sirdi plosošā romantiskajā mūzikā un ar akordeonu - Argentīnas tango intonācijās. Koncertu papildināja grupas "Baltie lāči" solists Andris Baltacis ar skaistāko vokālo repertuāru, godinot Aglonas Dievmāti.

Jaunie ērģelnieki demonstrēja savu varēšanu Riebiņu baznīcā, kur pirmo reizi notika viens no festivāla koncertiem. Neskatoties uz to, ka jaunākajam ērģelniekam bija vien 11 gadi, koncerta programma un kvalitāte klausītājiem nelika vilties.

Nautrēnu baznīcā ērģeļmūzikas koncertā piedalījās ērģelniece Edīte Alpe un pazīstamā operdziedātāja Ilona Bagele (mecosoprāns). Tā kā Edītes Alpes senči no mātes puses ir Rozenšildi fon Paulini (apbedīti Zaļlmuižas muižkungu kapos), tad koncerts bija veltīts šo senču piemiņai.

Viļakā izskanēja ērģeļu dueta „Riga Organum Duo” (Diāna Jaunzeme un Ilona Birģele) koncerts, kurā  tika spēlēts četrrocīgi un četrkājīgi.

Noslēguma koncertā Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē virtuozo ērģelnieču Larisas Carjkovas un Baibas Betleres ērģeļspēli papildināja saksofonistes Santas Bukovskas un  koklētāju ansambļa „Cantata” saspēle. Vēl nedzirdētas, debišķīgas skaņas rodās koklēm un stabulēm satiekoties...

Svinīgs brīdis festivāla noslēgumā vienmēr ir Veicināšanas balvas pasniegšana kādam no jaunajiem ērģelniekiem. Šogad balvu pasniegt aicinājām mūsu visas Latvijas lepnumu - klavesīnisti Ievu Salieti. Pēc rūpīga izvērtēšanas komisijas darba, balva tika pasniegta J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēknei Lāsmai Inkinai.

Katru gadu tiek vākti arī ziedojumi ērģeļu uzturēšanai, šoreiz savāktie līdzekļi – vairāk kā 1000 eiro – nodoti Nautrēnu Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai. Šīs ērģeles ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, kas iegādāts 1939. gadā.

Šogad varam lepoties ar septiņām klausītāju pilnām baznīcām! Interesi par LĒD sāk izrādīt arī ārzemju ērģelnieki, kas vēlētos doties šurp, lai sniegtu koncertus. Pieaugošā interese liek aizvien vairāk censties un rosīties, lai mūsu plaukstošā Latgalīte arvien attīstītos arī šajā jomā!

      Festivāla finansiālie atbalstītāji:

VKKF, Latgales reģīona attīstības aģentūra, Valsts meži, Rēzeknes-Aglonas diecēzes baznīcas, Rēzeknes Kultūras un Tūrisma Centrs, Varakļānu, Riebiņu, Aglonas, Viļakas, Kārsavas, Rēzeknes, Nautrēnu novadu domes, Biedrība Jauniešu mūzikas studija, SIA Goldbrands, Z/s Sābri, RESTAURANT-CAFE – Gords, Rositten.

Latvian